KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Dorota Musioł LaVrin NIP: 6472531854, działająca pod adresem 44-352 Czyżowice, ul. Polna 38, tel. +48 732 999 555, adres mailowy: kontakt@lavrin.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dorotę Musioł :
  • na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wielokrotnej realizacji zamówień;
  • w celu realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku jednokrotnej realizacji zamówienia;
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
   1. Marketingu produktów i usług Administratora,
   2. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (w przypadku zgłoszenia reklamacji). Dorota Musioł jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:
   1. Nazwisko i imię Abonenta,
   2. Adres e-mail,
   3. Adres dostawy,
   4. Adres do korespondencji zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia reklamacji),
   5. Adres IP.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
  • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu realizacji zmówienia, a po upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Klienta.
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane:
   1. do momentu wniesienia sprzeciwu, a
   2. w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postępowania.
 4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa wymienione w pkt. 1-7 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
 5. Wycofanie zgody Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez:
  • przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres Sprzedawcy: 44-352 Czyżowice, ul. Polna 38 Po otrzymaniu wniosku w terminie 48 godzin od otrzymania wniosku uzasadnionym względami technicznymi, Organizator usuwa konto z bazy kontaktów.
 6. Podanie danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Klienta oraz możliwości składnia i realizacji zamówień.
 7. Profilowanie Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.
 8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, podmioty świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Close Menu
×
×

Koszyk